Slunce svítí, lidé se usmívají a zalévají zeleninové záhonky. Ve filmu známém pod názvem Vůdce daroval Židům město komentátor tvrdí, že pěstovaná zelenina zpestřuje jídelníček židovských obyvatel Terezína. Ve skutečnosti šlo o kulisu, Potěmkinovu vesnici, kterou nacisté vytvořili pro propagandistický film natáčený od konce léta 1944. Ten měl zakrýt skutečnou tvář koncentračního tábora. Výpěstky z nafilmovaných záhonů šly na stůl příslušníků SS. Na dalších záběrech se za zvuků optimistické hudby činí v dílnách židovští kováři nebo krejčové, učenci diskutují v knihovně. Z filmu se samozřejmě nedozvíme nic o hladu, epidemiích ani tisících mrtvých v ghettu.

Další záběr: Na nádvoří se hraje fotbalový zápas, přihlíží tři tisíce diváků. Ti, kteří vypadali už příliš zbídačeně, což byla většina vězňů, neměli na akci přístup. Později vidíme koncertní sál plný posluchačů ve svátečním a orchestr, jejž řídí mladý dirigent. Jmenoval se Karel Ančerl a pouhé dva dny poté nastoupil i s rodinou do dobytčáku, který je odvezl do vyhlazovacího tábora v Osvětimi. Ančerl, pozdější šéfdirigent České filharmonie, patřil k menšině obyvatel ghetta, již válku přežili. Ze 140 tisíc vězňů, kteří prošli Terezínem, jich 118 tisíc zemřelo.

Před zmíněným filmem, jejž pod nacistickým nátlakem režíroval rovněž v Osvětimi zavražděný německý židovský režisér Kurt Gerron, se v ghettu točilo ještě dvakrát. Prvním snímkem byl „dokument“ z listopadu 1942 z dílny kameramanů SS a SD. Druhý počin z ledna 1944 zachycoval příjezd fiktivní rodiny nizozemských Židů. Stejně jako třetí film jej točili čeští kameramani z pražského studia Aktualita. Několik scénářů studia bylo Berlínem odmítnuto jako příliš realistických. Některé záběry z roku 1942 se filmařům podařilo z ghetta propašovat a podle Evy Struskové, autorky knihy o filmařce Ireně Dodalové, jež se na natáčení podílela, je lze „interpretovat jako sdělení vězněných“. Jde o snímky transportu z nádraží v Bohušovicích, tváře starých lidí s pohřebním vozem v pozadí či filmovou klapku, kterou drží vězeň a esesman.