Když Collegium Marianum, tak barokní muzika. A také festival Letní slavnosti staré hudby. Letos se bude na přelomu července a srpna konat už po čtyřiadvacáté a každý koncert bude věnován jedné z Diových dcer – starořeckým Múzám. Součástí programu bude i baletní a pantomimické představení pro všechny generace.

Stručná anotace k festivalu, jenž patří k nejvýraznějším v Praze, je vlastně i souhrnem hlavních poznávacích „znaků“ Collegia Mariana. V jeho režii jde vždy o objevnou dramaturgii, špičkové hudební provedení a vstřícnost k publiku. „Předkládá“ mu starou hudbu takový způsobem, že snad ani nejzapřisáhlejší vyznavač popu se v barokních partiturách neztratí, a navíc hudebníci tak lidem otevírají pražské paláce, kostely.

To vše platí i o Barokních podvečerech, při nichž se respektovaný soubor setkává také pravidelně se špičkovými interprety ze zahraničí. „Tento koncertní cyklus jsme začali pořádat v roce 2001 a od počátku jsme usilovali o navození atmosféry hudebních setkání pražské uměnímilovné společnosti ze začátku 18. století,“ říká pro HN Jana Semerádová, umělecká vedoucí ansámblu. „Ukázalo se, že náš záměr lidé chápou a oceňují. Každý rok se věnujeme jednomu tématu, poodhalujeme souvislosti a uvádíme novodobé premiéry.“

Letošním Barokním podvečerům dominuje tvorba G. P. Telemanna a jeho současníků. Jejich skladby zazněly 20. dubna v Lobkowiczově paláci, v květnu a červnu je Collegium Marianum se svými hosty zahraje také v Břevnovském a Strahovském klášteře. A pak… už bude zbývat jen pár dní do Letních slavností staré hudby.

Collegium Marianum: Barokní podvečery
HUDBA, koncerty 4. května – Břevnovský klášter, 21. června – Strahovský klášter