Co je po jméně? Co růží zvou, i zváno jinak vonělo by stejně, namítá Julie Kapuletová ve slavném Shakespearově dramatu, když zjistí, že její milý nese jméno znepřáteleného rodu Monteků.

Americká oceánografka Kim Martiniová však považuje jméno za důležité i pro mořského červa. Nevadí jí jeho latinský vědecký název Eunice aphroditois, ale zarputile bojuje proti označení Bobbitův červ, které dal v roce 1993 tomuto až tři metry dlouhému živočichovi americký zoolog Terrence Gosliner v knize o fauně korálových moří indopacifické oblasti. Eunice aphroditois se skrývá v tunelu, který si vyhloubí v písčitém mořském dně, a odtud útočí na nejrůznější mořské tvory. Kusadly připomínajícími sadu chirurgických nástrojů kořist nejednou přestřihne vejpůl. Goslinerovi se při hledání jména pro červa vybavila kauza  týrané Loreny Bobbitové, která se pomstila násilnickému manželovi Johnovi uříznutím penisu. Kim Martiniová odmítá jméno Bobbitův červ jako sexistickou poctu brutálnímu zločinci.

Boj o název mořského červa je jen jedním z mnoha sporů o jména různých forem pozemského života. Motýl bekyně velkohlavá (Lymantria dispar) si hnědou barvou křídel vysloužil anglické jméno „gypsy moth“ čili cikánská můra. Americká entomologická společnost se od tohoto názvu už v roce 2021 distancovala a doporučuje používat pro živočicha jen latinský vědecký název do doby, než se pro bekyni najde vhodnější anglické pojmenování.

víkend, věda, Eunice aphroditois, Bobbit Worm
Bobbitův červ (Eunice aphroditois)
Foto: Shutterstock

Jako nekorektní bylo shledáno i jméno arktického ptáka kolihy severní (Numenius borealis), které se v Kanadě říká Eskimo curlew čili eskymácká koliha. Ptáka už šedesát let nikdo neviděl a s vysokou pravděpodobností padl za oběť intenzivnímu lovu. To ale na odporu k jeho jménu nic nemění. Dnes se pro původní obyvatele kanadské Arktidy považuje za adekvátní označení Inuité. Slovo Eskymáci je vnímáno jako urážlivé, i když třeba původní obyvatelé Aljašky z etnika Jupiků označení Eskymák i nadále používají. Za správný je proto považován anglický název „northern curlew“, jenž odpovídá českému jménu koliha severní. 

Přejmenování zřejmě nemine i organismy donedávna označované jako „indiánské“. Patří k nim například druh tabáku Nicotiana quadrivalvis, jemuž se přezdívá indiánský tabák, nebo indiánská rýže, což je označení traviny ovsucha druhu Zizania aquatica. Názvy jsou považovány za zavádějící, protože anglické Indian může vyvolávat dojem, že rostlina pochází z Indie. Fakt, že ovsucha nemá nic společného s rýží (latinsky Oryza), se ale jako problém neřeší. 

Pryč se jmény

Nově vytáhla proti nekorektním jménům Americká ornitologická společnost, která na sklonku loňského roku vyhlásila kampaň za přejmenování 70 až 80 ptačích druhů nesoucích jména kontroverzních osob. 

„Ve jménu je síla a některá anglická ptačí jména jsou škodlivá, protože jsou historicky spojena se segregací. Potřebujeme zaměřit pozornost na jedinečné rysy a krásu samotných ptáků,“ vysvětluje prezidentka společnosti bioložka Colleen Handelová z U.S. Geological Survey a doporučuje, aby byli ptáci pojmenováni třeba podle výrazných tělesných znaků.

víkend, věda,gypsy moth, Lymantria dispar
Motýl Lymantria dispar. Barvou křídel si vysloužil anglické jméno „gypsy moth“ čili cikánská můra.
Foto: Shutterstock

Zástupců fauny a flóry označených eponymy, tedy jmény konkrétních osob, má americká příroda hodně. Když přijížděli osadníci do Nového světa a dalších kolonií, pojmenovávali tamější organismy ve velkém. Ty často dostávaly jména svých „objevitelů“ a nikdo nebral ohled na to, že původní obyvatelé znali tyto živočichy a rostliny po tisíciletí a měli pro ně své vlastní názvy. Kolibřík pruholící (Basilinna xantusii) známý v USA jako Xantus’s hummingbird čili kolibřík Xantusův tak nese jméno maďarského dobrodruha Jánose Xántuse a název, který ptákovi dali původní obyvatelé Kalifornie, upadl do zapomnění. Xántus údajně inspiroval Karla Maye k postavě Old Shatterhanda, ale dnes je znám spíš jako bezohledný plagiátor.   

Organismy nenesou jen jména svých objevitelů, ale třeba i jejich rodinných příslušníků, mecenášů, významných osobností, a dokonce i hvězd showbyznysu.  „Svého“ pavouka sklepana Acanthogonatus messii tak má třeba fotbalista Lionel Messi. Po švédské aktivistce Gretě Thunbergové vědci pojmenovali brouka pírníka Nelloptodes gretae a mnohonožka plochule Nannaria swiftae nese jméno americké zpěvačky Taylor Swift. Některé organismy, například brouk pestrokrovečník Isoclerus rumcajs, dostaly jména literárních postav. Odhaduje se, že eponymy je pojmenována pětina všech živočichů.

Skupina vědců v čele s Richardem Ladlem z univerzity v portugalském Portu tvrdí na stránkách časopisu Nature Ecology & Evolution, že pro eponyma není v 21. století místo. Poukazují třeba na fakt, že zhruba čtvrtina afrických obratlovců nese jména kolonizátorů včetně jihoafrického rasisty Cecila Rhodese nebo belgického krále Leopolda II., který neblaze proslul terorem v tehdejším Belgickém Kongu. 

Záchrana Hitlerova střevlíka

Na nekorektnosti některých eponym panuje širší shoda. Slepý střevlík obývající několik slovinských jeskyní dostal v roce 1933 od německého entomologa Oscara Scheibela vědecké jméno Anophthalmus hitleri na počest Adolfa Hitlera. V tomto případě je hlavním motivem k přejmenování snaha střevlíka zachránit. Sběratelé nacistických relikvií za něj na černém trhu nabízejí velké sumy a vzácný brouk je ilegálně loven s takovou intenzitou, že mu hrozí vyhubení.

Zdaleka ne všichni vědci ale se zavržením eponym souhlasí. Skupina vedená Thomasem Papem z Dánského národního přírodovědného muzea v Kodani na stránkách časopisu Zoological Journal of the Linnean Society namítá, že to vnese do názvosloví organismů chaos. Někteří vědci se přimlouvají za kompromis, kdy zmizí jen eponyma připomínající silně kontroverzní osobnosti, jako byl třeba Adolf Hitler nebo Cecil Rhodes. Ale ani to není jednoduché. Objevitelé nových druhů dávají organismům latinská jména podle systému, který zavedl švédský přírodovědec Carl Linné v roce 1735 ve svém díle Systema naturae. Takto vytvořené názvy živočichů pak schvaluje International Commission on Zoological Nomenclature podle přísných pravidel, jež nepočítají se změnou z ryze etických důvodů. Buvol africký tak asi i nadále ponese ve vědeckém jméně Syncerus caffer druhový přívlastek odvozený od slova kaffir, jímž jihoafričtí rasisté označovali původní khoisanské obyvatele.

Baví vás moderní technologie? To byste si neměli nechat ujít newsletter Týden s technologiemi, díky kterému dostanete do téměř pravidelného pátečního e-mailu to nejzajímavější dění a produktové novinky za celý týden.