Před pěti tisíciletími do Evropy od východu dorazili kočovní pastevci takzvané jámové kultury se stády skotu, ovcí, koz a koní. Z domoviny na sever od Černého a Kaspického moře vyrazili na všechny světové strany a obsadili rozsáhlá území od Skandinávie po Sibiř. A přinášeli s sebou nejen pastevecký životní styl, ale také umění výroby kovů.

Jak se stalo, že byli nomádi tak úspěšní a v tak velkých počtech zvládli dalekou cestu nehostinnou krajinou, zůstávalo dlouho záhadou. S překvapivým vysvětlením přicházejí nyní vědci vedení antropoložkou Shevan Wilkinovou z Ústavu Maxe Plancka pro výzkum historie lidstva v německé Jeně. Ve studii publikované vědeckým časopisem Nature prokázali, že expanze pastevců odstartovala poté, co začali pravidelně pít mléko svých zvířat.

Jeho konzumaci prozradilo složení zubního kamene na archeologických nálezech. V dobách, kdy žili pastevci ve své černomořské domovině, neobsahoval jejich zubní kámen žádné bílkoviny z mléka domácích zvířat. V době expanze už však pilo mléko 94 procent nomádů. Analýzy dokonce přesně určily druhy zvířat, jejichž mléko kočovníci konzumovali. Kupodivu nepili jen mléko ovčí, kozí a kravské, ale také kobylí.

Doposud byla domestikace koní a konzumace kobylího mléka připisována pastevcům botajské kultury, kteří žili na území dnešního Kazachstánu zhruba před 3500 lety. Genetické analýzy už dříve vyloučily, že by dnešní koně vzešli ze zvířat chovaných Botaji. V zubním kameni těchto lidí Wilkinová a spol. navíc nenašli ani stopy po mléčných bílkovinách. Takže i za koně vděčíme kočovníkům ze stepí severně od Černého moře.

Jak přesně nomádům pití mléka pomohlo k úspěchu, zatím není zcela jasné. Patrně si tak zajistili vyšší příjem bílkovin, tuků a dalších důležitých živin, mléko bylo také během cesty suchou stepí významným zdrojem tekutin. „Byla to určitá forma kulturní revoluce,“ říká o proměně pastevecké společnosti Shevan Wilkinová. „Pastevci z mladší doby bronzové zjevně poznali, že jim konzumace mléka přináší celou řadu výhod. A jakmile si to uvědomili, umožnilo jim to expanzi rozsáhlými stepními oblastmi. Významně jim k úspěchu pomohlo i využití koní jako tažných a jízdních zvířat.“