Vidím naši skupinu, jak jsme sedávali na letním sídle Karla Čapka na zeleném trávníku pod vysokými vrbami, od potoka válo chladem a šaty našich žen byly bílé. A my jsme mysleli, že jsme věční.“ Vzpomínka Ferdinanda Peroutky je jako všechny fotografie, které se dochovaly ve Staré Huti: pohodové, rozesmáté.

I když se už v 30. letech schylovalo k válce a Karel Čapek činil vše, co mohl, proti ní, ve venkovském domě nedaleko Dobříše dbal o klid, věnoval se stromům, zahradě – a přátelům. To by ani nebyl Čapek. Zatímco v pražské vile měl jeden den v týdnu vyhrazen pro pověstná setkávání s „Pátečníky“, na venkově rád vítal hosty v neděli. A mezi nejmilejší patřil novinář Peroutka, pro nějž spisovatel nechal zařídit i zvláštní pokoj v podkroví. Ve Staré Huti spolu trávili spoustu času, také poslední léto 1938.

Lidé odcházejí, myšlenky, dílo, věci, místa zůstávají. Je to vlastně unikát, že se podařilo zachránit tolik „svědků“ Čapkova života, zachytit genia loci. V jeho pražské vile zůstala spousta předmětů, včetně knih a psacích potřeb. Příbuzní jeho ženy Olgy Scheinpflugové totiž desetiletí pietně uchovávali část domu v původním stavu a pak jej nakonec prodali městské části Praha 10, jež tu dnes buduje muzeum.  A byla to právě spisovatelova manželka, kdo také dokázal navzdory znárodnění prosadit proměnu venkovského domu v Památník Karla Čapka. Otevřen byl v roce 1963. 

Šedesáté výročí ve Strži, jak dům uprostřed lesů spisovatel nazýval, připomíná výstava To zvláštní místo. Zachycuje jeho proměny v čase, prezentuje Čapkův odkaz i dosud neznámé písemnosti, rukopisy. Do unikátní sbírky přibývají další „svědci“. 

To zvláštní místo: 60 let Památníku Karla Čapka

VÝSTAVA, Stará Huť u Dobříše, od 23. září do ledna 2024

Baví vás číst názory chytrých lidí? Odebírejte newsletter Týden v komentářích, kde najdete výběr toho nejlepšího. Pečlivě ho pro vás každý týden sestavuje Jan Kubita a kromě jiných píší Petr Honzejk, Julie Hrstková, Martin Ehl a Luděk Vainert.