Legenda sociologického bádání a přemýšlení Zygmunt Bauman přijel do Prahy v rámci 12. mezinárodní sociologické konference Evropské sociologické asociace. Na největší setkání sociologů v evropské historii přijalo pozvání 3500 vědců a vědkyň.

Kromě devadesátiletého polsko-britského sociologa Baumana patří mezi hlavní hosty například vědkyně lidských emocí Arlie Hoschschildová, socioložka zaměřující se na postkoloniální svět Gurminder Bhambraová nebo Christopher Whelan, který se specializuje na příčiny a důsledky chudoby a nerovnosti. Na čtyřdenní konferenci s názvem Rozdíly, nerovnosti a sociologická imaginace zazní přes 2800 odborných příspěvků.

"Velká část problémů soudobých společností je důsledkem exponenciálního nárůstu sociálních nerovností jak na globální úrovni, mezi státy, tak na úrovních národních, regionálních i lokálních, tedy mezi lidmi v rámci jednoho státu, regionu či města," říká ředitel Sociologického ústavu AV ČR Tomáš Kostelecký.

Podle něj je proces sociální nerovnosti ještě prohlouben celosvětovou hospodářskou krizí, která ohrožuje samotnou existenci demokracie a narušuje vztahy mezi státy.

HNDomácí na Twitteru

Domácí rubriku Hospodářských novin  najdete také na Twitteru.

Sociolog Zygmunt Bauman se proslavil především svou analýzou souvislostí mezi modernitou a holocaustem. V šedesátých letech napomáhal ustavení sociologie v Československu. Jeho práce byly prvními sociologickými texty, které po dlouhé době zákazu sociologie jako "buržoazní" vědy v Československu vyšly.

Mezi jeho nejznámější knihy patří Sociologie na každý den, Modernita a holocaust nebo Tekuté časy. Naposledy byly do češtiny přeloženy jeho každodenní postřehy Tohle není deník.