Když byl roku 1957 založen Československý svaz tělesné výchovy, jednou z nových masových akcí, která měla podpořit zdravý životní styl, se stalo 100 jarních kilometrů. Podařilo se to celkem úspěšně, každoročně se zúčastňovala řada turistů. Dostali kovový odznáček a průkazku Buď fit!, kam si kilometry zaznamenávali.

Po roce 1989 začal 100 jarních kilometrů pořádat znovuustanovený Klub českých turistů (KČT). I nadále se rozdávají kovové odznaky, už to ale není centrálně řízeno, jednotlivé regionální organizace si zahájení zařizují samy. Zpravidla to bývá kolem prvního jarního dne, někdy pod hlavičkou "100 jarních kilometrů", jindy jako "vítání jara". Papírové průkazky se už nenosí.

Letos už zahájení sezony proběhlo, slavnostnější než jindy – KČT totiž slaví 125 let od založení.