Ukrajina je hranicí mezi eurasijskou stepí a východoevropskou lesnatou krajinou. Mezi západním a východním křesťanstvím, nyní mezi Evropou a takzvaným ruským světem. Být hranicí nebo bránou je osudem Ukrajiny, vyplývá z knihy historika Serhiie Plokhyho příznačně nazvané Brány Evropy.

Plokhy je Ukrajinec, který vyrůstal na východě země a později přesídlil do Spojených států, kde je profesorem historie na Harvardově univerzitě. Znalost ukrajinských reálií se v něm kombinuje se schopností komunikovat historické události své domovské země západnímu publiku.

Jeho kniha Černobyl – historie jaderné katastrofy se dočkala v roce 2018 obrovské mezinárodní chvály a překladů do mnoha jazyků. Brány Evropy napsal Plokhy o tři roky dříve, v roce 2015. Motivací byla ruská anexe Krymu a válka na Donbase, knih o historii Ukrajiny bylo do té doby v Evropě a Spojených státech v angličtině i dalších jazycích poskrovnu. To, že český překlad vychází až nyní, má svoji výhodu. Obsahuje novou předmluvu, kterou autor napsal loni v červnu, už po začátku ruské agrese.

V ní polemizuje s tezí ruského prezidenta Vladimira Putina, že Rusové a Ukrajinci jsou vlastně jeden národ a že Ukrajina ve svých současných hranicích je dílem politika, bolševického vůdce Vladimira Iljiče Lenina. Podle Plokhyho je Putinovo přesvědčení nepochopením původu a dějin Ukrajiny, jehož výsledkem jsou a budou obrovské ztráty na lidských životech. „Putinova takzvaná speciální vojenská operace se brzy zhroutila, což překvapilo nejen ty, kteří ji naplánovali, ale i pozorovatele z celého světa. Kyjev nepadl do dvaasedmdesáti hodin, ukrajinský prezident neopustil zemi a ukrajinské ozbrojené síly, o kterých toho svět věděl jen velmi málo, si vedly znamenitě a donutily Rusy k ústupu z Kyjeva a severní Ukrajiny,“ píše historik.

Likvidace knih

O Putinových záměrech a cílech nepochybuje. „Rusko se snaží obnovit svoji imperiální minulost a zničit nejen ukrajinskou státnost, obyvatelstvo, ekonomiku, infrastrukturu, historii a kulturu, ale vůbec samotnou myšlenku existence Ukrajiny,“ dodává. Za pravdu mu dává to, co jsme viděli ve školách a knihovnách v okupovaných městech, jako byl Cherson nebo stále je Mariupol. Vynášení knih v ukrajinštině na hromady a jejich likvidace, místo nich přísun ruských učebnic s ruským pohledem na historii, kde pro samostatnou Ukrajinu a ukrajinštinu není místo. 

Plokhyho kniha je dlouhou odpovědí na dvě otázky zároveň: Proč Rusko útočí na Ukrajinu a proč se Ukrajinci brání. A jde v této odpovědi hluboko do historie.

Spojení kozáků vedených Bohdanem Chmelnickým s ruským carem Perejaslavskou dohodou v roce 1654 vedlo k postupné likvidaci jejich samostatnosti. V bitvě u Poltavy v roce 1709 se kozáci spojili proti carovi Petrovi I. se Švédy, ale prohráli a Kateřina II. pak vytrhala z kořenů poslední zbytky kozácké autonomie. Ukrajina se stala částí Ruska tak, jak by si to dnes představoval Putin, který se vidí jako následovník Petra I.

Přesuňme se o století později. Plokhy popisuje osudy ukrajinského básníka Tarase Ševčenka, dnes považovaného za otce moderní ukrajinské literatury. Narodil se v roce 1814 v ukrajinské rodině jako nevolník, později byl sluhou v Petrohradu. Přátelé ho vykoupili z nevolnictví a on pak napsal sbírku Kobzar v ukrajinštině. Car Mikuláš I. jej za trest jako nebezpečného buřiče a narušitele jednoty Ruského impéria poslal na deset let do vyhnanství.

Jeho život je metaforou ukrajinské existence v ruském područí v podstatě dodnes: kdo se hlásí ke svému ukrajinství a zdůrazňuje svoji odlišnost od Ruska a Rusů, zasluhuje trest a musí být napraven. V uvažování tehdejšího cara a Vladimira Putina není rozdíl: Ukrajinci mají právo na existenci, ale jen jako odnož Rusů. Pokud to odmítají, jsou považováni za nástroj nepřátelské propagandy. V devatenáctém století označovala moc Ševčenka za polského agenta, dnes to Moskva svaluje na Západ a NATO.

Zhroucený sen

Dvacáté století je ukrajinským bojem o přežití. Na konci první světové války se Ukrajinci pokusili v atmosféře rozpadu imperiálních mocností vytvořit samostatný stát – zahrnující jak území, které patřilo Ruské říši, tak Rakousku-Uhersku. Ale na rozdíl od československého projektu Ukrajincům nebylo přáno, protože neměli dostatečnou podporu v zahraničí. Nezávislou republiku ovládli a rozdělili si mezi sebe silnější sousedi: už bolševické Rusko a Polsko (malé kousky území připadly Rumunsku, Československu a Litvě). „Zhroucený sen“, nazval kapitolu o tomto období Plokhy.

Střední a východní Ukrajina se ocitla v Sovětském svazu. Stalinova nenávist ke statkářům a Ukrajincům vyústila v obrovskou tragédii a zločin. Uměle, záměrně vyvolaný hladomor. Stalin chtěl venkov kolektivizovat a zničit samostatně hospodařící zemědělce. Nařídil drastické normy dodávek obilí, které nebylo možné plnit, a jako trest za sabotáž sovětská moc konfiskovala veškeré potraviny a zboží. 

„V důsledku hladomoru na Ukrajině zemřely téměř čtyři miliony lidí. A zemi to naprosto zdecimovalo. V letech 1932 až 1934 podlehl hladu každý osmý obyvatel Ukrajiny (…) Hladomor zanechal ukrajinskou společnost hluboce traumatizovanou a na několik generací rozdrtil její schopnost projevit otevřený odpor proti režimu,“ píše Plokhy. Za pozornost stojí jedna z věcí, kterou učinili ruští okupanti po dobytí Mariupolu v květnu loňského roku. Památník obětem hladomoru ve městě odstranili.

Hladomor Ukrajina Charkov
V letech 1932 až 1934 podlehl hladu každý osmý obyvatel Ukrajiny.
Foto: Encyklopedia Britannica

Koho téma hladomoru zajímá víc, může si najít na Netflixu dvanáctidílnou ukrajinskou sérii A budou tam žít lidé. Líčí osudy lidí z fiktivní vesnice Tarasivka východně od Kyjeva od začátku století až po třicátá léta, kdy bolševici rekvírovali všechny zásoby, ve vězení a na popravišti končili i bývalí straničtí funkcionáři a odpůrci režimu se marně pokoušeli o ozbrojený odpor v lesích.

V roce 1941 hitlerovské Německo porušilo spojeneckou dohodu se Sovětským svazem (známou jako dohodu MolotovRibbentrop, nazvanou podle jmen ministrů zahraničí obou zemí) a zaútočilo. Ukrajina dostala další úder: v letech válečného běsnění přišlo o život sedm milionů obyvatel Ukrajiny, tedy šestnáct procent populace. „Mnozí obyvatelé vítali německý postup v létě 1941 s nadějí, že ukončí  teror rozpoutaný v posledních letech sovětskými úřady (…) Takováto očekávání se však brzy ukázala jako mylná bez ohledu na to, z čeho naděje na lepší život pod německou okupací pramenily,“ uvádí Plokhy.

Němečtí okupanti nemínili tolerovat nezávislou Ukrajinu a nositele této myšlenky Stepana Banderu internovali až do konce války v koncentračním táboře Sachsenhausen. Jeho dva bratři zahynuli v Osvětimi. Ukrajince brali nacisté jako levnou pracovní sílu.

078 24 vikend kniha Brany Evropy
Foto: Nakladatelství Jota

„V letech 1942 a 1943 bylo odchyceno a posláno do Německa téměř 2,2 milionu Ukrajinců. Mnozí z nich zemřeli na podvýživu, nemoci či při spojeneckém bombardování zbrojních a muničních továren, v nichž pracovali. Ti, kteří se dožili osvobození Rudou armádou, byli často považování za zrádce a někteří putovali z německých koncentračních táborů rovnou do sovětských gulagů (…) Sovětští občané až do osmdesátých let museli v četných formulářích odpovídat na otázky, zda oni či jejich příbuzní žili na území okupovaném Německem. Hned za kolonkou záznam v rejstříku trestů,“ zmiňuje Serhii Plokhy.

A po tom všem dnes musí Ukrajinci poslouchat od ruských a proruských propagandistů, že jsou nacisté a banderovci. Jedno je ve srovnání s minulými ukrajinskými katastrofami a tragédiemi v současnosti jiné. Tentokrát má země velkou podporu ze zahraničí, není nepřátelům vydána sama napospas. Tentokrát má šanci.