Zůstat nablízku
Barbora Baronová, Dita Pepe: Intimita
2015, Nakladatelství Wo-men, 542 stran, 698 korun, Litera za nakladatelský čin

Šest příběhů žen, které to mají opravdu těžké. Žijí s hendikepem, depresí, nevyléčitelnou nemocí nebo jsou na okraj vystrčeny ze společenských důvodů, jako třeba stárnoucí prostitutka. Kniha nezaznamenává jejich příběhy z pozic řekněme sociálně kritických, a pokud ano, až v druhém plánu. Prvotní je pochopení, cesta za intimitou. Jedině tak lze ukázat to opravdové.

Intimita je třetí společnou knihou publicistky a literární dokumentaristky Barbory Baronové a fotografky Dity Pepe. Vydaly ji ve vlastním artovém a genderově zaměřeném nakladatelství Wo-men. Publikace je to opravdu opečovaná: v přebalu se skrývá hned sedm svazků. Texty jsou shrnuté v jednom z nich, šest útlých svazků fotografií pojmenovaných křestními jmény hrdinek je pak jakousi odpovědí na vyřčená slova. Dita Pepe zde shromáždila archivní fotografie jednotlivých žen a jejich stylizované snímky. Šla přitom ještě dál. Příběhy ji natolik zasáhly a prostoupily, že přidala fotografie sebe samé z osobního archivu. Hranice mezi lidmi se tak začínají stírat. Kdo ten příběh vypráví a o kom vlastně je?

Daniel Petr: Straka na šibeniciHitler měl děti rád
Daniel Petr: Straka na šibenici
2015, Host, 266 stran, 269 korun, nominace na Literu za prózu

Hledání článku Hitler je gentleman, zdá se, na Hradě stále pokračuje. Malý hrdina Daniela Petra už ve svém dětství v severočeském Jiříkově našel něco neméně třeskutého. Fotografii štíhlého chlapíka, jak hladí po vláscích malou holčičku. Tehdy ještě německému nápisu Adolf Hitler liebt Kinder nerozuměl…

Spíš než do zmatků dětství uvádí autor svého čtenáře do jeho různých interpretací. Tento kód prozrazuje už v názvu knihy. Straka na šibenici je alegorickou malbou Pietera Brueghela z roku 1568. Kromě centrální šibenice je na ní zachycena typická brueghelovská scéna z vesnického života a pohled do fantaskní hornaté krajiny. Straku sedící na břevně popravčího nástroje tak lze velmi snadno přehlédnout.

Petr má svou prózu zalidněnou podobně početnou přehršlí postav. Díky nim si jeho malý antihrdina velmi brzo uvědomí, jakou se to stal rozbolavěnou zrůdičkou. "Chtěl jsem, aby někdo trpěl stejně jako já," říká. Domácí zvířata vhodná k mučení po ruce nebyla, myši na půdě se nechtěly dát polapit. Snad už tady byla založena ona cesta do obrazu: ne snad k šibenici, ale k těm ptáčkům. Vybírat vrabčí holátka z hnízd není přece pro šikovného kluka žádný problém. Problémem se ale stává brzy on sám: pro okolí, vlastně i sám pro sebe.

Milena Lenderová, Martina Halířová, Tomáš Jiránek: Vše pro dítě!Pracovat a krást
Milena Lenderová, Martina Halířová, Tomáš Jiránek: Vše pro dítě!
2015, Paseka, 280 stran, 439 korun, Litera za literaturu faktu

Děti mají válku rády. Alespoň tedy ze začátku a pokud se jich bezprostředně netýká. Sledovat marškumpačku na pochodu a všechnu tu vlajkoslávu s tím spojenou má čarovnou moc rozbušit nejedno dětské srdce. Dobrodružství je zde skutečně na dosah…

I dospělým buší srdce až někde v krku. Uvědomují si ovšem spíš smrt, která už obchází kolem, možnou nouzi a selhání dosavadního systému. Píše se rok 1914 a všechna chmurná čekávání se mají brzy naplnit. Válečná bída zasahuje samozřejmě i děti. Ty vyrůstají bez otců, kteří byli před sto lety ještě skutečnými autoritami, bez dostatečné zdravotní péče, bez vyhlídek. Chudoba plodí patologické jevy, narůstá vztek, kriminalita, realitou je vysilující dětská práce. Jakási malá válka se odehrává i v zázemí.

Kolektiv autorů z Univerzity Pardubice zachytil dětství našich prapředků v dobách první světové války. Té války, která poznamenala Evropu možná ještě víc než její druhá, mladší sestra ve zbrani. Jak vojna v letech 1914−1918 zasáhla děti a mládež? Zdrcujícím způsobem. Monarchie, Červený kříž a další si toto nebezpečí uvědomovaly a v rámci svých sil s ním vedly boj. Často marný. "Skoro všechny děti se naučily tvrdě pracovat, být trpělivé a vytrvalé, ale naučily se také toulat, krást a lhát," shrnuje jedna z autorek.

Renáta Fučíková: Praha v srdciPražani srdcem
Renáta Fučíková: Praha v srdci
2015, Práh, 192 stran, 359 korun, nominace na Literu za knihu pro děti a mládež

Zařazení v kategorii knih pro děti se zdá být v případě Prahy v srdci poněkud nedostačující. Tato kniha má daleko širší dosah. Necelé dvě stovky příběhů, které se v hlavním městě odehrály v posledních 200 letech, mohou s dobrým svědomím číst také dospělí. I pamětníci se dozvědí leccos nového.

Praha v srdci shrnuje příběhy míst i lidí, situace, na něž můžeme být hrdi, či se za ně trochu hanbit. Kniha není pragensií pro turisty, i když: proč se při návštěvě města neseznámit primárně s dobou nedávno minulou; vždyť 19. a 20. století se do současné tváře města promítlo nejintenzivněji. Praha v srdci je knihou pro Pražany − tím ale nemyslíme jen ty, kteří zde žijí. Hovoříme o lidech, kteří mají Prahu rádi. Případně ji chtějí blíž (a jinak) poznat.

Podstatnou složkou vyznění této výjimečné publikace je její nadprůměrná knihařina a typografie. Černá je na obrázcích skutečně černá, má hloubku a valéry. Ilustrace se s textem pevně prolínají, jedno neokrašluje druhé, příběh města je vyprávěn slovem i obrazem zároveň. Není divu, vždyť autorkou ilustrací je sama Renáta Fučíková.