Za kulturou

Florentská galerie Uffizi, jedna z nejslavnějších obrazáren světa, soustředí poklady výtvarného umění od 13. do 18. století.

Bylo krátce po deváté hodině ráno, když dva páry obrovských bílých dobytčat s dlouhými rohy zabraly a mohutný starodávný vůz se dal do pohybu. Malou chvíli bylo slyšet jen vrzání dřeva a skřípání, jak kola těžkého vozu s kovovými obručemi drtila na prach malé kamínky. Vzápětí ale vše přehlušil rachot bubnů a ryk trubek. Každoroční pouť ohnivého vozu ulicemi Florencie právě začala.

Celá dlouhá staletí by se Velikonoce ve Florencii snad ani nemohly obejít bez pozoruhodné slavnosti zvané Scoppio del Carro, což zcela nepoeticky vlastně znamená "výbuch vozu". Každý rok o Velikonoční neděli se Florenťané shromažďují na náměstí Piazza del Duomo. Čekají, až dorazí slavnostní průvod, a přihlížejí, jak raketka ve tvaru holubice odpálí ohňové divadlo před samotným florentským Dómem.

Odvěká tradice této ceremonie nepochybně sahá až někam ke starodávnému kultu ohně, který se přenesl z dob pohanských do křesťanské kultury a v běhu času se také jistě mnohokrát proměnil. Jako tradici Scoppio del Carro ji zaznamenal už středověký florentský kronikář Giovanni Villani.

Svátek změnili křižáci

Na počátku byl nejspíš zvyk uhasit na Velký pátek v domácnosti oheň jako připomínku utrpení a smrti Ježíše. Nový oheň byl pak zapálen od ohně posvěceného v kostele. Už roku 850 papež Lev IV. nařídil rozdávat o Bílé sobotě zapálené pochodně všem přítomným věřícím. Ve Florencii od svatého ohně zapalovali svíci, kterou pak nesli v procesí od katedrály Santa Maria do Baptisteria.

Tento ceremoniál se zásadně změnil v okamžiku, kdy se do Florencie vrátili bojovníci z první křížové výpravy. Dva tisíce pět set místních občanů se přidalo k armádě Gottfrieda de Bouillon. Po setmění 13. července roku 1099 se také pod jeho velením zúčastnili útoku na severní část hradeb Jeruzaléma.

Byla to krutá řež a křižákům se teprve 15. července podařilo otočit boj ve svůj prospěch. Vyznamenal se hlavně šlechtic Pazzino di Ranieri z rodiny Pazzi, jenž jako první vyšplhal na hradby Jeruzaléma s křižáckou vlajkou. Po bitvě dostal jako odměnu za statečnost tři kamenné úlomky z Božího hrobu. Když se pak vrátil zpět do Florencie 16. července 1101, byl oslavován jako zdatný vojevůdce.

Kameny byly nejdříve uloženy v paláci rodiny Pazzi a odtud byly později přemístěny do kostela Santa Maria. Pak putovaly do sousedního kostela San Biagio, kde zůstaly až do roku 1785. Dne 27. května 1785 byly tyto svaté relikvie jednou provždy a natrvalo přemístěny do blízkého kostela Svatých Apoštolů, kde se nacházejí dodnes.

(Text pokračuje pod ukázkou.)

Legenda vypráví, že po osvobození Jeruzaléma se za svítání na Bílou sobotu křižáci sešli v kostele při modlitbě, kde zapálili požehnaný oheň jako symbol očištění. Ve Florencii k rozdělání posvátného ohně používají právě kameny z Božího hrobu, a tak se vše propojilo v jednu pozoruhodnou slavnost.

Jako za časů Medicejských

Kolem sto padesáti postav v historických krojích doprovází pouť vozu od brány Prato přes náměstí Ognissanti a Repubblica až na Dómské náměstí do prostoru mezi zdejší slavné Baptisterium a neméně slavný Dóm. Úzkými ulicemi starého města procházejí dámy v robách vyšívaných zlatem, slavnostním krokem je doprovázejí pánové v plné zbroji a v oděvech z dob, kdy Florencie zažívala své nejskvělejší dny. Iluze návratu časů, kdy tady vládl mocný rod Medici, je téměř dokonalá.

Květinami nazdobený skot s červenými pentlemi na ocasech vleče vysoký dřevěný vůz, který vypadá, že se ani nevejde do úzkých uliček starého města. Jeho vrchol se pohybuje v úrovni oken druhého patra okolních domů a jediné, co připomíná aktuální datum, je malý náklaďáček, z jehož korby sypou dva chlapi na dlažbu písek, aby to tažným zvířatům tolik neklouzalo.

Neví se přesně, odkdy se při slavnosti začal používat mohutný povoz zvaný Brindellone. Je ale známo, že původně to byl jen malý vůz vezoucí velkou svíci z Piazza della Signoria do Baptisteria. Dokonce to nebylo ani na Velikonoce, ale 24. června, na svátek svatého Jana Křtitele, patrona Florencie.

Už na konci 15. století ale vůz vezl velký sud s hořícími oharky, které se rozdávaly věřícím shromážděným před katedrálou.
O sto let později se při slavnosti začaly používat rachejtle a holubice zvaná Colombina.

Chuďas na vozu

Původně jednoduchý vůz se postupem času přeměnil na obrovskou, deset metrů vysokou a čtyři metry širokou kymácející se konstrukci, na jejímž vršku seděl otrhaný chuďas oděný do kůží, představující svatého Jana. Ten dostával deset lir za to, že během jízdy rozděloval lidem drobné mince, jídlo a různé pochoutky.

Vzezření tohoto chuďase a rovněž tvar vozu daly vzniknout lidovému pojmenování vozu, to jest Brindellone: toto slovo znamená něco jako "vysoký a špatně oděný chlapík s nezdvořilými gesty". Ačkoli se tento typ vozu přestal používat už asi v 18. století, název Brindellone zůstává a označuje složité soustrojí, jež při velikonočním obřadu odpálí ohňostroj. Scoppio del Carro ve Florencii je všechno, co zůstalo z tradice velkých alegorických vozů, která prožívala své nejskvělejší časy v období renesance.

Raketa-holubice

Zapalování velikonočního ohně a průvod s povozem měla po celá staletí jako privilegium na starosti rodina Pazzi a nutno říci, že včetně všech nákladů spojených s pořádáním celého obřadu. Už od roku 1494 je stanoveno, že se obřad bude konat před Baptisteriem, přesně na tom místě jako dnes.

Během pontifikátu papeže Lva X. (1513 až 1521), který pocházel z florentského rodu Medici, byla poprvé použita k odpálení ohňostroje Colombina - raketa ve tvaru holubice s olivovými ratolestmi v zobáku jakožto symbolem Ducha svatého, ale také Velikonoc a míru. Tato tradice trvala až do poloviny 19. století, kdy hlavní linie rodiny Pazzi zanikla. Od té doby se o udržování tradice stará městská rada.

A ještě jednu zásadní změnu slavnost prodělala, a to v roce 1957, kdy byla liturgickou reformou tato ceremonie přesunuta ze soboty na Velikonoční neděli.

A tak ještě i po tolika staletích stále projíždí o Velikonoční neděli ulicemi Florencie vůz, který míří na Piazza del Duomo. Každý rok jej opět táhnou dva páry bílých volů a doprovázejí jej trubači, vlajkonoši, historický průvod a také představitelé města i církve.

Pojištění proti nezdaru

Scoppio - tedy exploze - nastává v pravé poledne jako vyvrcholení ceremonie, která začíná už o několik hodin dřív v kostele Svatých apoštolů. Zde kněz pomocí kamenných úlomků z Jeruzaléma vykřesá oheň a zapálí velikonoční svíci. Tou se pak zapálí uhlíky, které zástupci města předají arcibiskupovi.

Arcibiskup potom slouží mši v katedrále Santa Maria del Fiore, a když se začne zpívat Gloria, zapálí roznětku raketky v podobě bílé holubice. Ta - připevněna na ocelovém lanku - proletí za hromového rachotu celou katedrálou, vyletí na náměstí a při nárazu do vozu spustí ohňostroj.

Na tuto událost se soustředí veškerá pozornost Florenťanů: pořádná exploze totiž znamená šťastný a bohatý rok. Kdyby snad ale let holubice narušila nečekaná překážka nebo porucha, dalo by se čekat, že toho roku bude úroda nevalná.

Je proto nesmírně důležité, aby se ohňostroj řádně spustil. Ve voze se tak pro jistotu ukrývá hasič, který v případě selhání holubice sám odpálí první rachejtli.

Koneckonců, svazky elektrických kabelů vedoucích k jednotlivým částem pyrotechniky svědčí o tom, že si ve Florencii výbuch vozu - a tedy úspěšný a šťastný rok - umí řádně pojistit i soudobými prostředky.

Jak se tam dostat

Letecky
Přímé lety nejsou, nejlevnější přestupní tarif nabízí Lufthansa, zaplatíte 4770 Kč.

Kam v okolí

Toskánsko
V okolí Florencie navštivte sérii renesančních vil Medicejských nebo proslulou vinařskou oblast Chianti, charakteristickou nejen svými vinicemi, ale také zámky, malebnými městečky a kláštery.

Kam na jídlo

Chlebová polévka a steak
Zajděte tam, kde podávají vyhlášené toskánské speciality, třeba florentskou chlebovou polévku ribollita nebo biftek alla fiorentina - krvavý, asi kilový kus hovězího, rychle a zprudka opečeného na ohni.

Kde se ubytovat

Camping internazionale Firenze
Via San Cristofano 2, www.florencecamping.com
Asi 3 km od historického středu Florencie, proti klášteru Certosa, leží pěkný tříhvězdičkový kemp. Za stan zaplatíte 9 - 10 eur na osobu, karavan pro dvě osoby stojí 40 - 55 eur a bungalov 50 - 65 eur.

Užitečné internetové stránky
www.firenzeturismo.it turistické informace z Florencie
www.aboutflorence.com internetový průvodce městem
www.english.firenze.net ubytování ve Florencii
www.welcometuscany.it informace o Toskánsku