083 Víkend, Dickinsonová Emily
Emily Dickinsonová: Neumím tančit po špičkách, Argo, 1999

Které knihy máte teď na nočním stolku?

Všechny souvisí s mojí prací. Giovanni Rossi: Cecilia, Anarchie und freie Liebe. Eva von Redecker: Revolution für das Leben. Theodor W. Adorno: Aspekte des neuen Rechtsradikalismus. Dopisy Lyonela Feiningera Julii Bergové z let 1905 až 1935: Sweetheart, es ist alle Tage Sturm.

Leží tam i kniha, kterou užíváte jako osvědčený lék na špatné zprávy, blbou náladu nebo válku?

Osvědčený lék? Pippi Dlouhá punčocha a básně Emily Dickinsonové. Knihy, které svědčí o věčné nenaplněnosti života. Život nelze spoutat schématy myšlení.

Jaké čtení byste doporučila těm, kteří se snaží pochopit šílenou situaci na Ukrajině?

083 Víkend, Werfel Franz
Franz Werfel: Čtyřicet dnů, Vyšehrad, 2015

Annu Kareninovou od Lva Nikolajeviče Tolstého. Není to jen příběh nevěry a nešťastného manželství. Je to obraz Ruska, jeho mentality, která se od 19. století nezměnila, jen ve 20. století nasála nové podoby teroru, arogance, agrese. A potom Čtyřicet dnů Franze Werfela. Román o arménské armádě, která statečně odolává mnohonásobné turecké přesile za první světové války. Je to věčné varování, modelová situace, jakou zažíváme dnes, kdy Rusko přepadlo Ukrajinu. Jenom román dokáže postihnout celou pravdu, její esenci. Stejně jako bylo možné v době pandemie komunikovat s přáteli v totalitní Číně jen díky větám z románu Mor, který napsal Albert Camus.

Kterou knihu byste doporučila Evropanům?

083 Víkend, Varlam
Varlam Šalamov: Kolymské povídky, G plus G, 2012

O manipulacích a zločinech na cestě k moci jsou Shakespearovy tragédie Macbeth a Richard III. Doporučila bych také Původ totalitarismu Hannah Arendtové. Rovněž Kolymské povídky Varlama Šalamova nebo Dvě knihy vzpomínek Naděždy Mandelštamové. A obecně bych doporučila knihu Utekl jsem z Osvětimi od Rudolfa Vrby, která dokládá, že je zlem poddat se aktivně nebo pasivně zlu jako jeho nástroj, jeho pozorovatel nebo jeho oběť. V době zrůdné genocidy na Ukrajině kolem sebe vidím zase jen omezené myšlení ekonomického pragmatismu a zbabělé pozorovatele a žvanily.

Se kterou autorkou byste chtěla zajít na kávu?

S Boženou Němcovou. A omluvila bych se za Čechy, kteří ji zničili.

A se kterým autorem byste se nebála ztroskotat na pustém ostrově?

S těmi, se kterými si povídám dnes: Olga Florová, Tatjana Jamniková, Shumona Sinhaová, Tommy Wieringa, Olga Tokarczuková, Herta Müllerová, Josef Haslinger. Chybí mi Ivan Havel. U blízkých lidí si nepřipouštíte, že odejdou. Proto bych se s žijícími přáteli nebála ztroskotat. Nevíme, kolik času nám zbývá.