Jdeme do lesa
Jiří Kahoun: Medvídek PoPo, Pikola

Česká literatura pro děti je ve svých nejlepších dílech pojmem přesahujícím naše literární i skutečné státní hranice. Platilo to v meziválečném období, stejně jako v socialistických i polistopadových časech. Čeští autoři vytvářejí artefakty, které dokážou malého i velkého čtenáře ohromit či polapit slovem i obrázkem, jež musí společně vytvářet nedělitelný, vzájemně komunikující celek. K úspěšným tvůrcům patřil i Jiří Kahoun (1942−2017), autor řady textů pro děti, který prorazil se svými Příběhy včelích medvídků i na televizní obrazovky. Nyní posmrtně poprvé vyšel jeho pandí příběh nazvaný Medvídek PoPo, který mohou rodiče číst svým potomkům starším pěti let. Subtilní příběh malého medvídka a jeho babičky je rozdělen do několika epizodních kapitol, v nichž malý hrdina sbírá první životní zkušenosti v lese i v kontaktu s jinými zvířecími kamarády. Poznává zákonitosti dne i noci, vydává se po stopách pandího tajemství. Knížku doprovázejí jemné celostránkové ilustrace A. F. Holasové umocňující atmosféru nekonečnosti hlubokého lesního hájemství i důvěrnou blízkost dospělé pěstounky.

Kdo jsou tukoni?
Oksana Bula: Jedlička se narodila, Host

Pouhých třicet let je stvořitelce tukoní Oksaně Bula. Ukrajinská výtvarnice a ilustrátorka dětských knih už s tukoními motivy na pohlednicích, v kalendářích, na tričkách či brožích prorazila po celém světě. A kdo jsou vůbec tukoni? Kouzelné bytosti pečující o les a jeho nájemníky. Někteří z nich mají na starosti stromy, jiní květiny, další zase zvířátka, popřípadě jsou i tací, kteří pro lesní obyvatele vymýšlejí hry nebo je ukládají k zimnímu spánku. Právě tuto roli plní v knize Jedlička se narodila tukoň Zimníček. Jeho úkolem je najít zimní jedličkovou solitérku. Zatímco její sestry se rodí v letních měsících, ona přichází do světa, který se do posledního tvora obléká do bílého hávu. Popsat tukoně není vůbec jednoduché. Nepřipomíná žádné dětem dobře známé zvířátko, snad jen náznakem vykazuje spříznění s nějakým výřím rodem. V jemně pastelově kolorovaných plochách kopírujících barvy ročních období se pod tukoníma packama mění hranostajové, lišky, zajíci či sobi v bílá stvoření šťastně žijící v klidu a míru pod kouzelným vlivem nalezené zimní jedličky.

Co všechno by se nemohlo stát
Petr Chudožilov: Myší knížka, Albatros

"Tak tohle by se u nás v Hluboké myší dírce nemohlo stát!" zní nejoblíbenější replika hrdinky pohádkové knihy Petra Chudožilova nazvané Myší knížka, kterou ilustracemi doprovodila Zuzana Bočkayová Bruncková. Protože v pohádkách je možné téměř všechno, pokud to má samozřejmě svou žánrovou logiku, stalo se, že jednomu muži se při návštěvě bavorského městečka Hluboká myší dírka schovala v kapse kabátu mluvící myška, jež se představila aristokratickým jménem Charlotte. Skutečně nebyla jen tak obyčejná! Velmi inteligentně promlouvala nejen k nově ochočenému lidskému bratránkovi, ale třeba i k celníkovi, který ji kontroloval při návratu do mužova domovského Švýcarska. V novém domově zdolávala za pomoci svého člověčího parťáka běžná každodenní dobrodružství (s novinami, se sýrem, s žížalou, se zmrzlinou, se zlou vránou), ale dokázala pomáhat i zbloudilým ufonům, napravit televizního lupiče či navštívit v kouzelném kufru myší nebe. Nakonec ji přemůže jediný silnější sok − stesk po domově…

Zapáchá tu střelný prach i Komenský
Marek Toman: Neskutečná dobrodružství Florentina Flowerse, poctivého piráta ve službách madam M., Baobab

Starším dětem je určena dobrodružně-humoristická kniha prozaika Marka Tomana, v níž po palubě pirátské lodi korzují drsní chlapáci a v pozadí hučí rozbouřené moře. Na své si v ní přijdou milovníci námořních dobrodružství, jejichž rodiče i prarodiče byli odkojeni Robertem Louisem Stevensonem a jeho Pokladem na ostrově, popřípadě Robinsonem Crusoem Daniela Defoea. Český romanopisec však do tradičního pirátského nápoje, v němž zapáchá střelný prach, přimíchal trochu literátštiny. Hlavní hrdina, který se stal vinou své neposlušnosti obětí únosu, musí psát pro hrozného kapitána Bloodyho B. knihy a parťák Kniha je má vysázet, aniž by k tomu měl potřebné tiskařské prostředky. A tak Týdlo, jak mu pirátští kumpáni říkají, musí převypravovat knihy, se kterými se ve svém životě seznámil, Biblí počínaje a Komenským konče. A protože ani u svých dnešních čtenářů nepředpokládá stoprocentní znalost literárního kontextu, pojmů či slovíček, s nimiž se běžně nepotkávají, nabízí jim téměř na každé stránce pomocný výkladový slovníček. Vtipnými, stylově roztržitými obrázky s nezapomenutou dětskou linkou knížku doplnila Magdalena Rutová.