S vyvolávací cenou 15,5 milionu korun jde do listopadové aukce obraz Františka Kupky nazvaný Pískaři na Seině. Dílo představuje vyvrcholení autorova prvního pařížského období. Námět, který si Kupka zvolil, patřil k jedněm z nejrozšířenějších v impresionismu a postimpresionismu. Vybral si i obtížný formát čtverce, s nímž často pracovali představitelé vídeňské secese a k němuž se Kupka mnohdy vracel v pozdější, abstraktní tvorbě, zejména od počátku třicátých let.

Prvním majitelem obrazu se stal prezident Edvard Beneš, s nímž byl Kupka v kontaktu díky své výrazné legionářské činnosti během první světové války. Obraz však v roce 1948 odvezl prezidentův bratr Vojtěch do Chicaga a tam v rodině zůstal až do roku 2008. Teprve po 60 letech, kdy Benešovi malbu prodali českému zájemci, se plátno vrátilo zpět a zároveň se stalo jedním z nejvystavovanějších a nejreprodukovanějších obrazů Františka Kupky. Obnovenou českou premiéru mělo na výstavě Sváry zření, konané v Galerii výtvarného umění v Ostravě v roce 2008.

Kupkovo dílo patří na uměleckých aukcích k nejdražším. Několik autorových maleb bylo prodáno za částky přesahující 60 milionů korun.

Plátno Pískaři na Seině nabídne 2. listopadu od 13 hodin European Arts Investments v pražském Obecním domě spolu s dalšími díly z českých i zahraničních sbírek. Více informací naleznete na www.europeanarts.cz.

Nikdo jiný na poli českého výtvarného umění nezachytil technický pokrok nové doby tak romantickým, přesto velice faktickým způsobem jako Kamil Lhoták − samouk s výrazným malířským rukopisem, pro něhož je typické okouzlení moderní technikou. To je patrné i na obraze z roku 1964 Krajina s papírovým orlem a autem, který nabídne aukční síň Vltavín 7. listopadu od 18 hodin v prostorách pražské Rezidence Ostrovní. Vyvolávací cena je jeden milion devět set tisíc korun.

Často zobrazovaným Lhotákovým námětem se staly horkovzdušné balony, vzducholodě, letadla, bicykly nebo automobily, závodiště, kouřící komíny či nádraží. Díky nezaměnitelným ilustracím s charakteristickou výrazovou zkratkou se stal rozpoznatelným napříč širokou veřejností. Dílo Krajina s papírovým orlem a autem pochází ze sbírky Jiřího Presla, významného pražského gynekologa, který působil v Ústavu pro péči o matku a dítě v Podolí a byl přítelem Kamila Lhotáka, Jana Zrzavého či historika umění Františka Dvořáka. Podrobnosti o aukci najdete na www.auctions-art.cz.

Typický pohled Kamila Lhotáka k počátkům technického pokroku moderní doby se bude vyvolávat téměř za dva miliony korun.

Typický pohled Kamila Lhotáka k počátkům technického pokroku moderní doby se bude vyvolávat téměř za dva miliony korun.

(S použitím aukčních katalogů)