Šestnáctiletá Greta Thunbergová sdělila světu, že současná generace těch, kteří rozhodují, odvádí špatnou práci a Země se žene do ekologické katastrofy. To vše jen proto, že se právě teď chceme mít dobře. Pardon, vlastně ještě líp než jen dobře.

Objevila se spousta jejích kritiků, ale hlavní je, že cíle bylo dosaženo. Mocní světa začali více mluvit o globálním oteplování a aspoň o kousek se zvýšila šance, že ho konečně začnou řešit. Doposud se buď mlčelo, nebo jen mluvilo a přes všechny stávající smlouvy i protokoly se spalovalo čím dál více fosilních paliv.

Jiný příklad. Víte, že průměrná česká žena stráví třetinu života v důchodu a muž (hle, jaká to genderová nerovnost!) jeho čtvrtinu? Prosím, přečtěte si tu větu ještě jednou a pět vteřin o ní přemýšlejte. Třetinu života Češky nepracují a v té době se o ně stará zbytek společnosti. Ministryně zodpovědná za daný resort tvrdí, že tento model je prý dlouhodobě udržitelný. Obávám se, že i při malé znalosti penzijního systému mohu s klidným svědomím tvrdit opak. Těžko rozdělíme život na třetiny a pouze v té prostřední budeme pracovat. Myslím, že tak daleko ještě nejsme.

A teď z jiného ranku. České smrkové lesy umírají. To kůrovec, tvrdí mnozí. Ale ten je pouhým článkem v řetězu špatných rozhodnutí. Myslím, že to byly peníze a zisk z rychle rostoucích stromů, které přehlušily nesmělé hlasy odborníků, a nyní se nám naše dlouhodobé plundrování přírody vrací tímto viditelným způsobem.

A ještě odjinud. Chceme udržení stávající nemocniční sítě v blízkosti každého pacienta, tvrdí zdravotnické odbory v nedávném prohlášení. Jinými slovy, neměňme nic na předimenzované síti nemocnic, z nichž část není schopna poskytovat akceptovatelnou úroveň diagnostiky a léčby. Zastáncům rozdrobeného zdravotnictví bychom měli připomenout, že trend ve světě je přesně opačný, což podporují i výsledky všech studií na toto téma. Centralizovaná péče dává pacientům významně větší šanci na přežití a tomu bychom měli přizpůsobit i její strukturu v naší zemi.

Kontroverzní dívka, zmíněná na začátku tohoto textu, udělala dobrou práci a my bychom potřebovali, aby se objevily i její české následovnice. Mělo by se začít mluvit o vážných problémech a hledat jejich řešení. Naší současnou přirozeností je bohužel populistické vlísávání se do ekonomického podvědomí méně informovaných voličů a nastolování relativně snadno řešitelných pseudoproblémů.

Tuším, že budoucí generace nás za to nepochválí.