Ti čtyři muži v drahých oblecích už byli zoufalí. Žena majitele firmy, s nímž chtěli uzavřít jistý obchod, jim ani nechtěla podepsat doložku mlčenlivosti. Takže s ní jen hodiny bezúspěšně vyjednávali. A její manžel? Ten jim dal košem a kamsi odjel. Představte si, tohle si dovolil udělat vyjednavačům firmy s ročním obratem třicet miliard dolarů.

Trvalo to hodiny, a přesto se nakonec nedohodli. Muži v oblecích odjeli s nepořízenou a vymýšleli co dál. A to byla ta pravá chvíle pro čtyřiadvacetiletého kluka, jenž jim nabídl své služby. Já se svou pidifirmou (Microsoft) pro vás (IBM) ten prokletý operační systém seženu. Žádný velký byznys to sice nebude (smlouva později zněla na 186 tisíc dolarů), ale proč bychom to pro vás vlastně neudělali. Plácli si a sepsali dvaatřicetistránkovou smlouvu. Nic zvláštního, snad jen to, že v kontraktu si ta firmička vymínila, že operační systém bude stále vlastnit a bude ho moci dodávat komukoliv. Ale řekněte sami, komu by ho asi tak dodávala?

Tahle historka ze života Billa Gatese se mi mimořádně líbí. Verze, v jaké ji popisuji, je velmi zkrácená a tím možná trochu nepřesná, ale snad to nemusí vadit. Má být především symbolická.

V den D se kdosi nehodlá potkat s lidmi, kteří mu přišli nabídnout obchod jeho života, a kdosi jiný, odvážný, s vizí, jež ční nade všemi kolem, chytne svou příležitost za pačesy místo něj. Ten mladý génius sepisuje smlouvu a druhá strana stále neví, že právě přepisují dějiny svého oboru. On během následující dekády pohádkově zbohatne a jejich jména nikdo z nás nezná. Klíčová otázka zní: proč?

Protože byl chytřejší než oni? Nevím, mnoho geniálních lidí nikdy nezbohatlo ani natolik, aby mohli klidně a zajištěně zestárnout. Gates měl vizi, kterou oni neměli? Nepochybně, viděl dál než kdokoliv jiný. I proto trval na smlouvě, v níž si zajistil možnost odprodeje svého produktu komukoliv. Byl přesvědčen, že hardware, to železo, které bude chrleno mnoha výrobci, nebude pro koncového uživatele rozhodující. Nikoliv počítač, ale program bude tím svatým grálem, jenž jeho firmu odliší od ostatních a z něj udělá pohádkově bohatého muže. Přesněji řečeno, po jistou dobu toho nejbohatšího na světě.

Ale řeknu vám, stejně mi z toho všeho nakonec nejvíce imponuje jeho odvaha a víra ve vlastní vizi, s níž se do celého toho byznysu pustil. Prozradím vám totiž tajemství. Až přijde můj den D, chtěl bych mít tyhle vlastnosti také.