Adam Kašpar namaluje Praděd z imaginárního místa, tak, jak by ho viděl, kdyby mu v cestě nestál les. Udělá barrandovskou skálu s jejím vrásněním, s propady a vzepětím hmoty, s její pamětí, ale dálniční most vynechá. "Jsem romantik, tak jsem ho tam prostě nedal." Místo něj je na obrazu dramatický shluk mračen jako na nějakém plátně J. M. W. Turnera.

Vysoce talentovaný student pražské akademie, žák Martina Mainera, letos pracuje doma na Svitavsku. Z Vysočiny na výstavu nazvanou DIV VID v pražské Nové galerii přivezl realistické malby a akvarely krajin, skal, hor, ledovců a panenských lesů. Adam Kašpar za nimi jezdí nejen po Čechách a Moravě, ale také třeba do Alp nebo pod islandské sopky.

Jsou to vzácně vyvážená, majestátně tichá plátna, od nejmenších po třímetrová.

"Namalovat obraz krajiny tak, aby divák měl pocit logiky a řádu, to je problém a malířský rébus, který Kašpar řeší, miluje a maluje," napsal o něm jeho učitel Martin Mainer.

"Lidský svět" Kašpara nezajímá, proto nemaluje figury. "Když je krajina sama o sobě, zní tam jen voda, vítr, ticho. Jakmile je v ní člověk, už tam někdo žvaní, honí se tam jeho myšlenky. To na svých obrazech nechci," vysvětluje.

Celé hodiny maluje v plenéru − jako jeho velké vzory z minulosti, František Kaván, Julius Mařák nebo američtí malíři z krajinářského hnutí Hudson River School.

Coby geolog amatér Kašpar se zaujetím tvoří osobité obrazy hornin, kamenů a skal. A jeho vášní jsou přirozené lesy. Snaží se je objíždět a zaznamenávat. Lidé se ho prý ptají, proč je maluje tak neuklizené, proč je neudělá "krásnější", učesanější.

"Les je citlivý, nejzranitelnější ekosystém. Ztratili jsme představu, jak vypadá původní středoevropský les," odpovídá jim.

Někteří malíři mají velký dar plastického slovního vyjadřování. Adam Kašpar k nim rozhodně patří. "Za právo stromů zetlít. Vrátit uhlík do zemské pece," napsal v úvodním textu do katalogu k této výstavě.

Teď Kašpara čeká série obrazů lesa. Zima je podle něj meditativní, léto ho naopak posouvá dál k realismu. A na podzim se vždycky vydává do lesů. Protože podzim je prostě lesní.