Osmadvacetiletý český malíř Jan Rybníček studuje čtvrtým rokem na akademii v Mnichově u profesora Markuse Oehlena. Na podnět pražské galeristky Niny Mainerové se teď stal kurátorem současné výstavy nazvané Schwabinger 7 v Nové galerii v centru Prahy.

Mnichovská akademie sídlí ve čtvrti Schwabing a mladých umělců, kteří teď v české metropoli vystavují, je spolu s kurátorem přesně sedm.

Jejich expresivní obrazy, od třímetrových pláten až po malé formáty, práce na papíře a koláže tvoří pozoruhodný celek. K vidění budou v Nové galerii až do 3. září.

Součástí výstavy je například rozměrný figurální obraz Josefa Köstlerbachera. "To je takový bar ve Schwabingu vedle akademie," vypráví mladý umělec při obchůzce rodící se výstavy. "Celé dny tam sedí různé divné postavy, ale taky tam chodí studenti. Dějí se tam někdy veselé a jindy dost depresivní věci."

Vedle ateliéru profesora Oehlena a expresivní polohy spojuje všechny vystavující právě to, že vyprávějí příběhy.

Josef Köstlerbacher má na výstavě i dvě zvláštní krajiny – znepokojivě ztichlé, až kýčovitě barevné scenerie s pozůstatky tušených dramat.

Odráží se v nich internetová estetika, "jiná" realita počítačových her, která je pro jeho generaci důležitá.

Je vždy dobrodružné ocitnout se na výstavě, která vzniká. Obrazy stojí ještě povětšinou opřené o stěnu. Všichni se s lehkou nervozitou těší na den, kdy se kurátor, galerista a umělci definitivně soustředí na to, co a jak spolu souvisí, jak na sebe díla reagují. A pak se začne věšet.

Jako další pár pozorných očí a výrazný poradní hlas se při instalaci výstavy Schwabinger 7 uplatnil Rybníčkův vrstevník Samuel Paučo, absolvent Fakulty výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně.

Jedna část výstavy už ale visela o dva dny dříve. Její místo bylo jasné a panovala v ní klidná harmonie a ucelenost. "Je to část mé diplomové práce," říká čerstvá absolventka z Mnichova Judith Grasslová před svými čtyřmi plátny. Reaguje v nich na jeden z obrazů velké osobnosti německé romantické krajinomalby Caspara Davida Friedricha.

Grasslovou inspirovala věta tehdejšího kritika o tom, zda umění rovná se krajina, nebo co to vlastně je. Výtvarnice z Mnichova přivezla i sérii koláží, které při této práci použila jako přípravné skici.

Výstava

Schwabinger 7

(Vystavující: Jan Rybníček, Judith Grassl, Josef Köstlbacher, Young Jun Lee, Lina Augustin, Andreas Lech, Sri Maryanto)

otevřeno do 3. září

Nová galerie, Praha

Jan Rybníček studoval na brněnské FaVU u Martina Mainera. Při stáži na fakultě umění v Lisabonu potkal Judith Grasslovou z mnichovské akademie a její vyprávění o tom, jak to chodí v ateliéru Markuse Oehlena, ho zaujalo. V roce 2012 přišel do Mnichova na jeden semestr a je tam dodnes.

"Pracuje usilovně a jeho zápal a vývoj ukazují cílevědomého malíře, stále nespokojeného a hledajícího nové polohy a směr své malby," oceňuje na něm Martin Mainer, který Rybníčkovi předpovídá velkou budoucnost.

V Praze je teď k vidění jeho monumentální plátno z letošní klauzurní výstavy a několik dalších prací.

"Své spolužáky jsem na výstavu vybíral podle maleb, které se mi líbí. Většina z nich je z mojí třídy, ale jsou mezi nimi starší i mladší," říká Jan Rybníček.

Kromě něj, Köstlbachera a Grasslové se v Praze představuje ještě Sri Maryanto, Lina Augustinová, Andreas Lech a Young Jun Lee.

"Vždy přemýšlím, co s galerií v létě, jestli si můžu trošku zariskovat," vysvětluje Nina Mainerová, jak ji napadlo pozvat studenty z Mnichova. Věří dílu Jana Rybníčka, kterého zastupuje pro Českou republiku, a věří jeho úsudku. "Věci, které vybral na tuto letošní výstavu, jsou skvělé. Jsem ráda, že jsem se rozhodla ukázat lidem tyhle studenty. Oni mi vyrostou, stanou se slavnými a třeba se někdy vrátí."

Záštity nad výstavou se ujalo České centrum v Mnichově a Velvyslanectví SRN v Praze.