Muzeum EMP, Seattle, USA
Foto: Wikimedia Commons - EMP|SFM (CC BY-SA 3.0)
Univerzální měřítko na to, co je krásné a co ošklivé, neexistuje. Což je jedině dobře, jinak by tyto pozoruhodné budovy, které jsou spoustě lidí trnem v oku, asi nikdy nevznikly. Posuďte sami, zda se vám taková architektura líbí, či byste se raději podepsali pod žádost o demolici.