Bezmála dvě třetiny obyvatel České republiky nesouhlasí s přejmenováním pomazánkového másla, které v polovině října Česku nařídil Soudní dvůr Evropské unie. Jeho rozhodnutí má podporu jen u necelé pětiny Čechů, vyplývá z průzkumu společnosti STEM/MARK. Jako alternativní název by lidé volili například název pomazánka, pomazánkový krém či máslová pomazánka.

Podle soudního dvora se český produkt nemůže označovat jako pomazánkové máslo, protože neobsahuje dostatečné množství mléčného tuku, což není v souladu s unijními předpisy.

Proti změně tradičního názvu tohoto výrobku je 64 procent dotázaných, opačný názor mělo 17 procent z nich, 16 procentům dotázaných je přejmenování pomazánkového másla lhostejné.

Zastánci názvu pomazánkové máslo argumentují tím, že označení je tradiční a srozumitelné a myslí si, že by do názvů lokálních výrobků neměla Evropská unie členským státům zasahovat a měla by řešit podstatnější věci. Mezi menšinou, která výrok soudu schvaluje, převažuje názor, že se nejedná o skutečné máslo či že název je zavádějící a může klamat.

Mezi alternativními názvy se objevilo také mléčná nebo smetanová pomazánka, pomazánkové máslíčko a české pomazánkové máslo. Výzkum byl proveden formou internetového dotazování více než 500 lidí ve věku od 15 do 59 let.

U lucemburského tribunálu Česko v roce 2010 zažalovala Evropská komise, která v EU dohlíží na dodržování pravidel. Podle nich výrazem "máslo" je možné označovat pouze ty produkty, u nichž mléčný tuk tvoří nejméně 80 procent. České předpisy umožňují toto označení používat u výrobků obsahujících nejméně 31 procent mléčného tuku. Česko musí vyhovět rozsudku v co nejkratší době. Pokud tak neučiní, může ho komise znovu zažalovat.

Češi se už dříve pokusili pro pomazánkové máslo vyjednat výjimku, kterou však komise zamítla. Praha neuspěla ani se žádostí o to, aby pomazánkové máslo dostalo označení zaručená tradiční specialita. To je udělováno k propagaci tradičních výrobků se specifickým charakterem a chuťovými a technologickými vlastnostmi.