"Měli jsme nejhustší síť železničních tratí ze zemí bývalého Rakouska-Uherska," říká "a mnohé z nich jsou dnes zrušeny. Přejezdy ale zůstaly. Někde trať křížily úvozové cesty, kudy jezdívali rolníci na pole. Jindy vedou turistické cesty, závory se ale kvůli pocestným neotevírají a zůstávají trvale spuštěné."

Na Schejbalových fotografiích jsou zachyceny i značky na místech, kde byla cesta dávno rozoraná a pro "stopku" už není žádný důvod. Jeho nostalgické obrázky zachycují svědky dávného života, který pulzoval v krajině.