Poradní sbor primátora, který systém vytvořil, navrhuje čtyři způsoby financování kulturních organizací. Výrazně by se měl také snížit počet příspěvkových organizací města, řekl předseda sboru Daniel Sobotka. Podle nového modelu by se mohly rozdělovat už peníze na příští rok.

Model nepočítá s dotací na prodanou vstupenku, která loni vyvolala protesty části kulturní veřejnosti. Nerozlišuje ziskové a neziskové společnosti, což kritici dřívějších grantových systémů požadovali. O dotaci tedy budou moci žádat všechny kulturní subjekty, sbor je ale navrhuje rozlišit podle toho, na jakou podporu mohou dosáhnout. Do první kategorie by spadaly příspěvkové organizace města, které jsou dotovány přímo z městského rozpočtu. V druhé skupině by byly organizace, které působí v prostorách, jež jsou v majetku města. Podle Sobotky by měla metropole závazek tyto prostory pro kulturní provoz zachovat. Další kategorie bude určena pro organizace, které jsou několik let součástí pražské kultury a budou žádat o víceleté granty. Do poslední kategorie spadají jednoleté granty.

V této koncepci magistrát počítá s tím, že transformovány budou mimo jiné Městská divadla pražská, Studio Ypsilon, Divadlo Na zábradlí, Divadlo v Dlouhé, Divadlo pod Palmovkou a Švandovo divadlo na Smíchově. Poradní sbor primátora ale nedoporučuje sloučení městské galerie a muzea, o kterém Praha uvažovala.

 Pražský magistrát by měl být více donátorem pražské kultury než jejím zřizovatelem," uvedl Procházka s tím, že transformace organizací ale nemá znamenat šetření peněz na kulturu.

Poradní sbor primátora vznikl loni v červnu po protestech části kulturní veřejnosti proti systému financování pražské kultury. Sobotka odhaduje, že poradní sbor se bude ve stejné sestavě scházet do září letošního roku, poté jej opustí zástupci organizací, kteří budou žádat město o dotaci, a sbor se bude scházet pouze několikrát do roka. Do podzimu by se odborníci měli zabývat ještě partnerstvím nebo aktualizací kulturní politiky města.