O vánočních svátcích se veřejnosti poprvé představí nově zrekonstruovaný lovecký zámeček Rendez-vous. Pro nedostatek peněz se opravy zámečku vlekly 12 let. Interiéry byly obnoveny v roce 2001, oprava fasád trvala dalších sedm roků. Celkové náklady na rekonstrukci se vyšplhaly na 25 milionů korun.

Rendez-vous patří k 20 tzv. saletům Lednicko-valtického areálu. Jsou to drobné stavby, které tuto krajinu, přetvořenou rodem Lichtenštejnů v obrovský anglický park, zkrášlují. Lednicko-valtický areál je od roku 1997 na seznamu památek UNESCO.

Chrám, zasvěcený bohyni lovu, Dianě

Rendez-vous - lovecký zámečekRendez-vous, též zvaný Dianin chrám, se nachází asi 3 km severovýchodně od Valtic. Nechal ho postavit Jan I. z Lichtenštejna v letech 1810 - 1812.  Lovecký zámeček ve tvaru vítězného římského oblouku má tři poschodí. V patře se nachází sál, který dříve sloužil jako shromaždiště panstva, které se chystalo na lov. Výzdoba objektu je inspirována pověstmi o římské bohyni lovu Dianě. K zajímavostem zámečku patří čtyři sochy na jeho fasádě znázorňující fáze dne: ráno, poledne, večer a půlnoc. Kolem vede turistická trasa, spojující Valtice s Lednicí , která dále pokračuje k Novomlýnským nádržím.

Čtěte více

Rendez-vous si budou moci zájemci prohlédnout 25. a 26. prosince od 11.00 do 16.00 hodin. Příchozí dostanou vánoční punč, vstupné je 30 Kč..